اطلاع رسانی به رزیدنتها در مورد برنامه های گروه داخلی و کشیک بخشها
 

جهت تهیه جزوات ارتقاء و بورد ،آمادگی خود را حداکثر تا تاریخ ۲۰/۱۱/۹۰در قسمت نظرات اعلام کنید.

بعد از مشخص شدن تعداد متقاضیان هزینه جزوات دریافت خواهد شد.

+ نوشته شده در  جمعه 1390/11/07ساعت 4:39 PM  توسط دکتر زاهدی |